Diogelwch Nwy

Mae rhaglen flynyddol gennym i ymweld â phob eiddo â gwaith pibelli neu declynnau nwy i wirio eu bod nhw’n ddiogel i’w defnyddio.

Mae tîm o beirianwyr â chymwysterau gwresogi a phlymwaith cymwys gennym sy’n gweithio i ateb. Bydd ein canolfan gysylltu mewn cyswllt â chi i roi gwybod i chi pan fydd yn adeg cynnal eich gwasanaeth blynyddol a threfnu apwyntiad cyfleus.

Am ragor o help a gwybodaeth ynglŷn â diogelwch nwy, ewch i’n Hadran cwestiynau cyffredin, neu borwch drwy’r adnoddau isod…

Mae gwybodaeth bellach ar gael o Gofrestr Nwy Diogel:  https://www.gassaferegister.co.uk/help-and-advice/

Cynghor ar ddiogelwch nwy yn y cartref:

Pam dylid gwasanaethu eich system gynhesu olew llosg:

Cyngor ar danwydd solet:

https://solidfuel.co.uk/

https://www.hetas.co.uk/consumer/hetas-advice/

Defnyddiwch ein ffurflen ar-lein i  Adrodd am Fater mewn perthynas ag argyfyngau neu atgyweiriadau atebol sy’n berthnasol â’ch nwy, LPG, tanwydd solet, olew llosg neu system wresogi arall.

Gwresogi Canolog & Berwedyddion Bosch/Worcester

Llenwi pwysedd y berwedydd i’r ymylon:

Nawsio rhwyll dwymo:

Pibelli cyddwysedd wedi’u rhewi:

 

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →