Anwedd a Llwydni

Mae anwedd yn digwydd pan fydd awyr llaith cynnes yn cwrdd ag arwyneb oer.

Mae lleithder yn yr awyr bob amser ond gall anwedd gormodol arwain at dyfiant llwydni ar waliau, ffenestri, dodrefn a brethynnau a chynyddu presenoldeb gwiddon llwch. Gall presenoldeb llwydni a gwiddon llwch waethygu cyflyrau anadlol, megis asthma a llid y frest. Bydd paratoi’r gwyntylliad a thymheredd cywir yn helpu i atal anwedd a llwydni.

Gweler ein taflen  Rheoli Anwedd a Llwydni Yn Eich Cartref am ragor o wybodaeth am sut i atal a thrin anwedd a llwydni yn eich cartref.

 

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →