Addasiadau

Am addasiadau bach megis canllawiau, seddi cawod neu osod tapiau lifer, cwblhewch y ffurflen  Mân Addasiadau ar-lein.

Os oes angen addasiad mwy arnoch, megis mynediad gwastad at y gawod neu lifft risiau, ffoniwch ateb ar 01437 768551 a byddant yn trefnu amser i therapydd galwedigaethol ddod a chwrdd â chi ac asesu’ch anghenion.

Unwaith y byddwn yn derbyn asesiad y ThG, byddwn yn cysylltu â chi i drefnu amser i’r gwaith fynd yn ei flaen drwy ein his-gwmni, West Wales Care and Repair. Os oes unrhyw reswm pam na allwn awdurdodi’r addasiad, byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich dewisiadau.

SaveSave

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →