Dyma ein holl ffurflenni ar-lein a’n dolenni cyswllt defnyddiol er mwyn eich helpu i wneud yn fawr o’n gwasanaethau a’ch cartref.

Ffurflenni ar-lein

Cais am dŷ –  Lawrlwytho ffurflen

Cais am wasanaethau cymorth –  Ffurflen ar-lein

Cais am ganiatâd i wneud gwaith / gwelliannau

–  Ffurflen ar-lein   Lawrlwytho ffurflen

Cais am larwm cymunedol –  Ffurflen ar-lein

Cais am apwyntiad –  Ffurflen ar-lein

Mân addasiadau –  Ffurflen ar-lein

Adrodd ynghylch problem –  Ffurflen ar-lein

Adrodd ynghylch problem ar ystâd –  Ffurflen ar-lein

Cais am ad-daliad rhent –  Ffurflen ar-lein

Caniatâd i fod yn berchen ar sgwter symudedd –  Lawrlwytho ffurflen

Caniatâd i gadw sgwter symudedd

–  Ffurflen ar-lein  Lawrlwytho ffurflen

Caniatâd i gadw anifail anwes –  Ffurflen ar-lein   Lawrlwytho ffurflen

Cymryd rhan –  Ffurflen ar-lein

Cytundeb cyn tenantiaeth –  Lawrlwytho ffurflen

Cytundeb tenantiaeth –  Lawrlwytho ffurflen

Rhestr wirio ar gyfer tenantiaeth newydd –  Lawrlwytho ffurflen

Trosglwyddo tenantiaeth –  Lawrlwytho ffurflen

Diwedd tenantiaeth –  Ffurflen ar-lein   Lawrlwytho ffurflen

Olyniaeth tenantiaeth –  Lawrlwytho ffurflen

Cynllun cymorth ac asesu parhaus ar gyfer tenant –  Lawrlwytho ffurflen

Cais i ychwanegu enw at y denantiaeth neu ddileu enw o’r denantiaeth

–  Ffurflen ar-lein   Lawrlwytho Ffurflen Dileu Enw Tenant

Lawrlwytho Ffurflen Ychwanegu Enw Tenant

Adrodd ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol –  Ffurflen ar-lein   Lawrlwytho ffurflen

Dyddiadur digwyddiadau’n ymwneud â chwyn am gymydog –  Lawrlwytho ffurflen

Gwneud cais am Grant Housing Plus –  Ffurflen ar-lein

Gwneud cais i redeg busnes o’ch cartref –  Ffurflen ar-lein

Adnodd cynllunio cyllideb –  Ffurflen ar-lein

Trefnu Debyd Uniongyrchol –  Lawrlwytho ffurflen   Lawrlwytho ffurflen fandad

CartrefiDewisedig@SirBenfro Newid mewn amgylchiadau

–  Lawrlwytho ffurflen

Cynllun Gweithwyr Lleol –  Lawrlwytho ffurflen

Cofrestru ar gyfer cynllun cydgyfnewid –  Lawrlwytho ffurflen

Cyfrifoldebau’r tenant a’r landlord o ran atgyweirio –  Lawrlwytho ffurflen

Cofnod profion cordyn larwm –  Lawrlwytho ffurflen

Hysbysiad ceisio meddiant –  Lawrlwytho ffurflen

Hysbysiad ymadael –  Lawrlwytho ffurflen

Derbyn cynnig o le mewn tŷ rhent –  Lawrlwytho ffurflen

Ymwadiad caniatâd i gysylltu â phreswylwyr –  Lawrlwytho ffurflen

Cofnod galwadau dyddiol preswylwyr –  Lawrlwytho ffurflen

Rhestr gwirio diogelwch cynllun –  Lawrlwytho ffurflen

Hawliau tenantiaid –  Lawrlwytho ffurflen

 

Taflenni

Rheoli anwedd a llwydni –  Gweld y daflen

Cynlluniau Byw’n Annibynnol –  Gweld y daflen

Gwasanaethau Larymau Cymunedol –  Gweld y daflen

Cefnogaeth mewn Cynlluniau ac yn y Gymuned –  Gweld y daflen

Get Connected –  Gweld y daflen

 

Dolenni cyswllt

Ap sŵn Os yw niwsans oherwydd sŵn yn effeithio arnoch chi

Tîm Sir Benfro Ddiogelach

Cyngorar Bopeth – Cyngor rhad ac am ddim, waeth beth fo’r broblem

Gwasanaeth Gwybodaeth i Ddioddefwyr

Our Bobby – Mae’n cynnwys gwybodaeth am beth i’w wneud yn eich ardal leol

Gwefan NHS Choices – Ar gyfer cwestiynau neu bryderon yn ymwneud â chlefyd y llengfilwyr

Iechyd a Diogelwch o ran NwyMwy o wybodaeth am ddiogelwch o ran nwy

Diogelwch TânMwy o wybodaeth am ddiogelwch o ran tân

Adnodd Cymharu Cymdeithasau TaiGwybodaeth am berfformiad cymdeithasau tai ledled Cymru

  • Filter:

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →