Credyd Cynhwysol

Cafodd Credyd Cynhwysol ei gyflwyno ym mhob canolfan waith yn Sir Benfro ar 5 Medi (bydd yn dod i Sir Gaerfyrddin ym mis Rhagfyr 2018) er mwyn cymryd lle hawliadau newydd am y budd-daliadau canlynol:

  • Lwfans Ceisio Gwaith (yn Seiliedig ar Incwm)
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (yn Seiliedig ar Incwm)
  • Cymhorthdal Incwm
  • Credyd Treth Gwaith
  • Credyd Treth Plant
  • Budd-dal Tai

Felly, beth sy’n wahanol?

  • Caiff hawliadau eu cyflwyno ar-lein.
  • Caiff eich costau o ran tai eu talu i chi yn hytrach nag yn uniongyrchol i Ateb. Byddwch yn talu eich rhent i Ateb bob mis pan fyddwch yn cael eich taliad Credyd Cynhwysol.
  • Bydd angen i chi gyflwyno hawliad ar wahân am Ostyngiad y Dreth Gyngor.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein ar www.gov.uk/universal-credit

Siaradwch ag aelodau’r Tîm Gwasanaethau Ariannol, sef Clayton, Cheryl a Sharon, i gael cyngor a chymorth ynghylch cyflwyno hawliad, mynd ar-lein a thalu eich rhent.

Ffôn: 0800 854568  Ebost: moneysolutions@atebgroup.co.uk

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →