Eich Budd-daliadau

A ydych chi’n cael hi’n anodd talu’ch rhent? Angen cyngor ar fudd-daliadau? Ydych chi’n poeni am gredyd cynhwysol neu ddiwygiadau lles?

Cymorth â budd-daliadau a chyngor arian…

Cliciwch yma i  Wneud Apwyntiad gydag un o’n cynghorwyr budd-daliadau ac arian.

Cofiwch, rydym yma i helpu! Os yw’ch budd-daliadau’n newid, neu mae angen i chi hawlio credyd cynhwysol, rhowch wybod i ni ar unwaith drwy ein e-bostio yn moneyadvice@atebgroup.co.uk

Helpu gyda budd-daliadau…

Gall ein tîm roi cyngor budd-daliadau a’ch helpu i hawlio’r budd-daliadau rydych chi’n gymwys ar eu cyfer.

Mae Credyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno ledled y DU a bydd yn disodli’r budd-daliadau canlynol:

  • Cymorth Incwm.
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm.
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm.
  • Credyd Treth Plant.
  • Credyd Treth Gwaith.
  • Budd-dal Tai.

Mae Credyd Cynhwysol yn wahanol i daliadau budd-dal cyfredol oherwydd:

  • Fe’i telir i mewn i’ch cyfrif banc.
  • Rydych chi’n cael un taliad misol ar gyfer eich aelwyd cyfan.
  • Caiff Budd-dal Tai ei gynnwys yn y taliad a bydd angen i chi dalu’ch rhent i Dai Sir Benfro eich hunan.
  • Bydd rhaid i chi hawlio a rheoli’ch hawliad Credyd Cynhwysol ar-lein.

 

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →