Deall Fy Nhenantiaeth

Pan ddewch chi’n denant ateb, byddwch yn llofnodi cytundeb tenantiaeth a fydd yn amlinellu eich cyfrifoldebau fel tenant, a’n cyfrifoldebau ni fel eich landlord. Cymerwch amser i ddarllen hwn yn ofalus!

Fodd bynnag, dyma sawl cwestiwn cyffredin a all fod o help i chi.

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →