Adborth

Rydym eisiau clywed gennych chi!

Boed yn adborth da neu ddrwg, mae’n bwysig i ni wybod yr hyn rydych chi’n ei feddwl am ein gwasanaeth a sut gallwn wella.

Awgrymiadau, Teyrngedau ac Adborth

Os hoffech chi wneud awgrymiad am sut gallwn wella, rhoi teyrnged i ni neu rhoi adborth cyffredinol, llenwch y  Ffurflen Ar-lein a lleisiwch eich barn!

A ydym ni wedi methu â bodloni’ch disgwyliadau?

Os nad ydych chi’n hapus â gwasanaeth rydych chi wedi ei dderbyn gan ateb, dywedwch wrthym ac anelwn at unioni pethau. Gallwch wneud hyn drwy lenwi’r ffurflen ganlynol a manylu ar natur eich pryder. Sicrhewch eich bod chi’n darparu manylion cyswllt cyfredol i ni fel y gall rhywun ddod yn ôl atoch chi cyn gynted ag y bo modd.

Llenwch ein  Ffurflen Gŵyn ar-lein ac atebwn ni chi cyn gynted ag y bo modd ynghylch y mater. Am ragor o wybodaeth am sut rydym yn ymdrin â chwynion, ewch i adran Cwestiynau Cyffredin y wefan.

 

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →