Sut Ydym Ni’n Gwneud?

Mae angen eich adborth ar ateb: ydyn ni’n cwrdd â’ch disgwyliadau neu ddim, neu’n gwneud yn well na’ch disgwyliadau. Gweler ein hadran adborth ar gyfer ffyrdd o roi gwybod i ni.

Rhoi gwybod i chi am ein perfformiad…

Hoffem fod yn agored am sut rydym yn perfformio felly byddwn yn defnyddio’r dudalen hon i gyhoeddi’n hystadegau a’n mesuriadau perfformiad allweddol. Gobeithiwn ddechrau rhannu’r wybodaeth hon â chi erbyn Chwarter 2 2018/19.

Adolygiad ein rheolyddion ar ein perfformiad…

Bob blwyddyn, mae Llywodraeth Cymru yn adolygu ein trefniadau llywodraethol ac ariannol, a gellir cael rhagor o wybodaeth yma. Gellir gweld ein hadolygiadau rheoleiddiol isod:

Gweld  Adroddiad Asesiad Rheoleiddiol PHA 2017/18

Hunanasesiad ateb…

Rydym yn ymgymryd ag hunan-asesiad blynyddol o’n Cymdeithas sy’n ffrydio i mewn i adolygiad rheoleiddiol Llywodraeth Cymru. Gellir gweld ein Hunan-Adolygiadau isod:

Gweld  PHA Self Evaluation 2017/18

Gweld  PHA Self Evaluation 2016/17

Gweld  PHA Self Evaluation 2015/16

 

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →