Ein Tîmau Gwasanaeth i Gwsmeriaid

Mae’n holl dimau ni’n canolbwyntio ar gyflwyno gwasanaeth gwych i gwsmeriaid ond y tîmau canlynol sy’n darparu y rhan fwyaf o’n gwasanaethau i gwsmeriaid.

Tîm Datrysiadau i Gwsmeriaid

Canolfan tîm ein derbynfa yw Tŷ Meyler a bydd yn eich helpu gydag amrywiaeth o wasanaethau megis cadw apwyntiad am atgyweirio neu dalu’ch rhent. Dyma’r tîm:

Y TÎM DIGIDOL

Mae’r rhan fwyaf o’n hymholiadau am wasanaethau’n cyrraedd drwy ein llinellau ffôn neu gyfryngau digidol. Gall ein tîm Digidol ymdrin â’r rhan fwyaf o’ch anghenion gwasanaeth o ddydd i ddydd. Dyma’r tîm:

TÎM DATRYSIADAU TAI

Lle mae angen mwy o gefnogaeth, mae gennym dîm o arbenigwyr i’ch helpu gyda’r holl faterion sy’n ymwneud â thenantiaeth. Dyma’r tîm:

TÎM CYNGOR AR FUDD-DALIADAU

Dyma ein tîm arbenigol sy’n gallu eich helpu gydag amrywiaeth o gyngor ar fudd-daliadau a chyllidebu i’ch helpu chi i gynnal eich tenantiaeth. Dyma’r tîm:

MENTER YMGYSYLLTWCH

Cydlynir ein menter Ymgysylltwch gan ein Swyddog Cysylltiad Tenantiaid a Buddsoddiad Cymunedol:

PROSIECT YMGYSYLLTWCH GYDA’R LOTERI GENEDLAETHOL

Mae gennym brosiect sy’n eich cefnogi chi i fynd ar-lein yn ddiogel. Dewch i gwrdd ag arweinydd ein tîm Ymgysylltwch:

Y TÎM DATRYSIADAU Â CHYMORTH

Rydym yn cynnig cefnogaeth bwrpasol i bobl hŷn drwy dîm ymroddedig sy’n gweithio’n agos gyda’n cwsmeriaid a darparwyr cefnogaeth eraill. Dyma’r tîm:

Y TÎM DATRYSIADAU CYNNAL A CHADW

Pan fydd angen gwaith cynnal a chadw ar eich eiddo, mae gennym dîm o weithwyr sy’n cynnwys seiri, peirianwyr plymwaith/gwresogi, trydanwyr a chrefftwyr eraill cymwys. Dyma’r tîm:

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →