Prentisiaethau

Yn ateb, rydym yn cynnig amrywiaeth o brentisiaethau ardraws y grŵp.

Gallwch adeiladu gyrfa wrth i chi ennill a dysgu ochr yn ochr â’n timau profiadol.

Fel prentis ateb, byddwch yn:

  • Gweithio ochr yn ochr â staff profiadol a chael mentor ymroddedig.
  • Dysgu sgiliau perthnasol wrth weithio.
  • Ennill cyflog a chael tâl gwyliau.
  • Gymwys am ein holl fanteision a buddion*.
  • Gymwys cael diwrnod i ffwrdd i astudio tuag at gymhwyster perthnasol.
  • Yn derbyn deunydd cwrs perthnasol megis llenyddiaeth neu offer gorfodol.

*Yn amodol ar gymhwyster, gall cyfyngiadau oedran fod yn berthnasol.

Rydym yn hysbysebu prentisiaethau gan ddibynnu ar anghenion gwasanaeth. Cliciwch yma i wirio os oes gennym brentisiaeth wag ar hyn o bryd.

Gwiriwch ein hadran newyddion/digwyddiadau ar y wefan hon a’n cyfryngau cymdeithasol i gadw llygad am fanylion ynghylch diwrnodau agored lle rydym yn darparu cyngor ac arweiniad am ymgeisio.

Scott Griffiths a Jason Pannell – Prentisiaid Gosod Ceginau

Ymunodd Scott a Jason â ni ym mis Medi 2016 ar ôl ymgeisio am y swyddi ar-lein.

Mae’r ddau’n astudio ar gyfer NVQ Lefel 2 Tystysgrif Cynnal a Chadw yng Ngholeg Sir Benfro ar ddiwrnod astudio unwaith yr wythnos. Wedi cwblhau’r cymhwyster hwn, byddant yn symud ymlaen i NVQ Lefel 3 mewn Saernïaeth.

“Wedi gweithio yn Tesco a fel Gwnstabl Gwirfoddol, roeddwn i eisiau ymgeisio am y brentisiaeth oherwydd ei bod wedi rhoi gwaith llawn amser i mi wrth roi cyfle i mi hefyd ennill sgiliau newydd mewn Saernïaeth a rhoi crefft i mi y bydd gen i am weddill fy oes. Mae fy mentor Rob Matera-Byford wedi bod yn wych ac mae’n rhoi hyfforddiant a chefnogaeth wrth i mi weithio.” – Scott Griffiths

James Wostenholme – Prentis Technegydd Cyfrifeg

Wedi gweithio gynt yn Tesco, ymunodd James â ni ym mis Rhagfyr 2016 wedi gweld ein hysbyseb ar indeed.com

Dechreua James y AAT Lefel 2 gyda Choleg Penfro ym mis Medi 2017 ar ddirnod astudio ac â ymlaen i’w lefel 3 a 4.

“Ceisiais am y brentisiaeth oherwydd bues i eisiaullwybr gyrfa yn y byd cyllid ac roedd hon yn ffordd dda i mewn iddi. Rydwi wedi ymuno â thîm ariannol prysur ac wedi profi croeso mawr iawn. Yn barod rydwi wedi derbyn hyfforddiant ar nifer o raglenni meddalwedd cyllid ac rydw i’n edrych ymlaen at roi hyn ar waith pan dwi’n dechrau coleg a thrwy gydol fy ngyrfa.” – James Wostenholme

Llun (Ch-D) – James Wostenholme – Prentis Technegydd Cyfrifeg, Scott Griffiths a Jason Pannell – Prentisiaid Gosodwr Ceginau

 

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →