Gwirfoddoli a Phrofiad Gwaith

Mae’n cymunedau’n bwysig i ni ac rydym eisiau buddsoddi ynddynt.

Rydym wedi cefnogi nifer o leoliadau profiad gwaith sy’n amrywio o ryddhad dydd, cynlluniau cyflogaeth leol, profiad gwaith mewn ysgol, cynlluniau ailsefydlu’r Weinyddiaeth Amddiffyn ac unigolion sy’n dymuno magu sgiliau a phrofiad newydd.

A oes gennych chi ychydig o oriau rhydd bob wythnos? Gallwch wneud gwahaniaeth yn eich cymuned drwy helpu i gefnogi ein tenantiaid sy’n byw yng Nghynlluniau Cartrefi â Chymorth ateb.

Os ydych chi’n gweithio tuag at eich gwobr Dug Caeredin, gall ateb helpu i chi gyflawni’ch gweithgareddau gwirfoddoli. Naill ai cysylltwch â’ch arweinydd Dug Caeredin yn lleol neu cysylltwch â ni’n uniongyrchol. I wybod rhagor am wobr Dug Caeredin, gwyliwch y fideo isod.

“Mae gwirfoddoli yn rhan allweddol o gwblhau’r DofE, ond mae hefyd yn ffordd dda i godi’ch hyder wrth gwrdd â phobl newydd. Trwy wirfoddoli gyda sefydliad fel ateb mae’n golygu’ch bod yn cyfrannu i’r gymuned. Bydd y cynllun hwn yn rhoi rhywbeth yn ôl i’ch cymuned leol wrth adael i chi gwblhau’ch gwirfoddoli DofE yn rhwydd.” — Cyfranogwr DofE, 2018.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno ag ateb ar leoliad gwirfoddoli neu brofiad gwaith, cliciwch yma i gysylltu â’r tîm AD.

 

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →