Ymuno â Ni

Mae sawl ffordd y gallwch ymuno â’r tîm yn ateb:

Swyddi Gwag

Ar hyn o bryd, rydym yn cyflogi tua 130 o bobl. Os hoffech chi weithio gyda ni, cliciwch yma i weld pa swyddi gwag sydd gyda ni ar hyn o bryd.

Gwirfoddoli a Phrofiad Gwaith

Rydym yn cefnogi amrywiaeth o brofiad gwaith a dewisiadau gwirfoddoli. Gallwch weld yr hyn rydym yn ei gynnig drwy glicio yma.

Prentisiaethau

Rydym yn cefnogi amrywiaeth o gyfleoedd prentisiaeth. Cliciwch yma i glywed beth sydd gan rai o’n prentisiaid i’w ddweud.

Aelodaeth Bwrdd

Mae gennym ddiddordeb bob amser i glywed gan y rheiny a hoffai ymuno â’n Bwrdd, cliciwch yma i ddysgu rhagor.

 

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →