Angen Help?

Cyngor euraidd wrth ymgeisio…

  • Cofiwch eich cyfrinair fel y gallwch ddychwelyd at eich cais cyn ei gyflwyno.
  • Peidiwch â rhuthro; gallwch ddychwelyd at eich cais unrhyw bryd (cyn y dyddiad cau!).
  • Cysylltwch eich cais i ddisgrifiad y swydd â’r fanyleb person bob tro; darparwch enghreifftiau perthnasol o’ch profiadau a’ch sgiliau i ddangos sut rydych chi’n bodloni gofynion y swydd.
  • Gwerthwch eich hunan – nid yr amser i fod yn wylaidd yw hwn. Gwerthwch eich campau a byddwch yn angerddol dros yr hyn rydych chi wedi’i gyflawni.
  • Darllenwch y nodiadau canllaw a atodwyd i’r swydd wag.
  • Prawfddarllenwch eich cais a gwiriwch am wallau cyn ei gyflwyno.

Cliciwch yma i weld y  Nodiadau Canllaw

Cliciwch yma i weld ein swyddi gwag cyfredol.

 

SaveSave

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →