Ein Hymroddiad at Gwsmeriaid

Bydd ateb bob amser yn anelu at roi’r canlyniadau gwasanaeth iawn, yn effeithlon a chyda phrofiad cwsmer gwych ibobl a chymunedau’r gorllewin.

Mae ein  Dogfen Yr Hyn y Gallwch ei Ddisgwyl Gennym Ni yn esbonio’n glir yr hyn y dylai’n cwsmeriaid ei ddisgwyl. Rydym yn sefydliad sy’n dysgu felly, rydym angen adborth cyson ynghylch p’un ai ydym yn cwrdd â’ch disgwyliadau, yn methu â’u bodloni neu’n rhagori arnynt. Byddwn yn casglu gwybodaeth adborth o amrywiaeth o ffynonellau, gann gynnwys ein gwasanaeth adborth Sut Ydym Ni’n Gwneud?

Helpwch i ni wella’r hyn rydym yn ei wneud.

 

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →