Ein Hamcan

Credwn fod byw’n well yn dechrau gyda lle y gallwn ei alw’n gartref.

Mae cartref yn fwy na thŷ; mae’n amgylchedd diogel a sefydlog y gall pobl fyw eu bywydau ynddo. Ni all pawb lwyddo i wneud hyn heb help, byddwch yn creu amrywiaeth o ddatrysiadau i helpu i gefnogi pobl a chymunedau i greu mwy o gartrefi.

Golyga hyn fod yn rhaid i ni ddod o hyd i ffyrdd creadigol o;

  • Ymateb i anghenion tai.
  • Helpu pobl i gynnal eu tenantiaeth.
  • Cefnogi cymunedau i adeiladu a bod yn hunangynhaliol.
  • Adfywio cymunedau drwy raglenni cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a chorfforol.
  • Helpu i bobl hŷn a bregus aros yn eu cartrefi a’u cymunedau pan fydd eu ffordd o fyw’n newid.

 

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →