Beth Sydd yn Ein DNA?

Mae tîm ateb wedi datblygu ein datganiadau dull arweinyddiaeth a’n DNA i adlewyrchu sut y dylai deimlo i weithio gyda neu i ateb.

Canolbwynt ein DNA yw ymddiriedaeth, cydberthynas a lledu hawliau pobl.

#YmddiriedYnochChi

#CwblhauPethau

#CyrchuPobMan

Mae gan bawb ran i’w chwarae pan ddaw i arweinyddiaeth. Mae angen i’n dull arweinyddiaeth adlewyrchu ein DNA a’n dyhead i gyflwyno gwasanaethau gwych drwy berthnasau cydweithredol sy’n lledu hawliau.

Byddwn yn annog dull arweinyddiaeth sy’n:

 • Hybu ein hamcan.
 • Cefnogi ein DNA.
 • Gosod canlyniadau amlwg ar gyfer ein hymdrechion.
 • Diffinio ffiniau gweithredu a risg.
 • Hybu dysgu yn lle methiant.
 • Cefnogi cydweithwyr i arloesi.
 • Gwerthfawrogi cyflawniadau, ymdrechion ac ymroddiad cydweithwyr.

Creda ateb y dylai ei arweinwyr:

 • Dalu sylw i bobl.
 • Deall anghenion pobl.
 • Dangos cydymdeimlad wrth ymateb.
 • Helpu i ddatrys problemau.

 

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →