Mae Tai Sir Benfro’n Esblygu

Mae ateb yn Gymdeithas Tai ac yn rhiant-gwmni i Mill Bay Homes, West Wales Care and Repair ac Effective Building Solutions.

Mae ein grŵp o gwmnïau’n gweithio ledled Gorllewin Cymru ac mae ganddynt yr amcan cyfunol o ‘greu datrysiadau byw gwell’ ar gyfer pobl a chymunedau Gorllewin Cymru.

Ar hyn o bryd mae gennym tua 2,600 o gartrefi, y rhan fwyaf ohonyn nhw yn Sir Benfro, yr ydym yn eu rhentu’n gymdeithasol neu’n ddi-oed. Gweithia ateb yn agos â’i Awdurdod Lleol a phartneriaid eraill i ddatblygu tua 150 o gartrefi newydd bob blwyddyn, i weddu angen tai fforddiadwy drwy ystod o ddaliadaethau megis, am rent, rhentu i brynu neu ranberchenogaeth.

Mae grŵp ateb yn cynnwys tua 130 o aelodau tîm a mwy fyth o bartneriaid o fewn ein cadwyni cyflenwi ehangach. Mae ein holl weithgareddau yn cael eu llywodraethu gan ein Bwrdd ac wedi’u rheoleiddio gan Lywodraeth Cymru.

 

SaveSave

Dewch o Hyd i Gartref

Edrych nawr

Talu’ch Rhent

Gwneud taliad

Cofnodi Digwyddiad

Cofnodi heddiw

Gwneud Cais am Apwyntiad

Archebu nawr

Mae siarad â ni yn hawdd.

Am unrhyw ymholiadau neu faterion, anfonwch e-bost atom ar hello@atebgroup.co.uk →

Dewch i mewn i siarad â ni wyneb yn wyneb, yn SA61 1QP →

Ffoniwch a siaradwch ag un o’n tîm hyfryd ar
01437 763688 →