ateb news service delivery report online

Adroddiad Cyflenwi Gwasanaethau – Chwarter 2 18/19

Mae ein Hadroddiad Cyflenwi Gwasanaethau cyntaf i’w weld yma.

Ar ôl lansio Straeon ateb yn ddiweddar, a oedd yn adrodd ynghylch ein perfformiad y llynedd, rydym bellach wedi datblygu adroddiad chwarterol newydd ynghylch perfformiad, sy’n rhannu’r wybodaeth bwysicaf am y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu. Mae ein timau yn defnyddio’r adroddiad hwn a data arall i ddeall sut yr ydym yn perfformio ac i nodi meysydd y mae angen i ni eu gwella. Caiff yr adroddiad ei drafod â’n tîm Ymgysylltu i Wella a’n tîm tenantiaid er mwyn cael barn cwsmeriaid am ein perfformiad o ran gwasanaethau.

Gyda chymorth y tîm Ymgysylltu i Wella a’n cwsmeriaid, byddwn yn parhau i ddatblygu’r adroddiad er mwyn cynnwys mwy o wybodaeth ynghylch sut y mae ateb yn perfformio. Cofiwch rannu eich barn â ni trwy anfon neges ebost i hello@atebgroup.co.uk.

Rhannwch yr erthygl hon: