ateb corporate review

Adolygiad Corfforaethol Cyntaf ateb

Mae ein Hadolygiad Corfforaethol o’r flwyddyn ddiwethaf ar gael yn awr. Cliciwch yma i weld y cyhoeddiad llawn.

Mae ateb yn grŵp o 4 cwmni sy’n rhannu’r nod o greu gwasanaethau sy’n gwella bywyd i bobl a chymunedau’r gorllewin. Mae’r Adolygiad Corfforaethol yn edrych ar ddigwyddiadau allweddol y flwyddyn ddiwethaf, a effeithiodd ar berfformiad ariannol y Grŵp a’i berfformiad o safbwynt llywodraethu.

Fel yn ystod blynyddoedd blaenorol, rydym wedi gallu cynnal sefyllfa ariannol gref sy’n ein galluogi i barhau i fuddsoddi mewn cartrefi newydd y mae eu hangen yn fawr a gwasanaethau cysylltiedig. Mae nifer o welliannau wedi’u gwneud hefyd i’n strwythur cyfreithiol a’n strwythur llywodraethu er mwyn sicrhau bod ein Grŵp yn gallu gweithredu’n effeithiol.

Rydym yn gobeithio bod yr Adolygiad Corfforaethol yn rhoi dealltwriaeth dda i chi o’n perfformiad o ran busnes y llynedd. Rhowch wybod i ni trwy roi adborth i ni yn y ffyrdd arferol.

Rhannwch yr erthygl hon: